Onze mensen

Studenten zijn tegenwoordig vaak de dupe van beleid en hebben vaak minder invloed. Veel lokale partijen geven ook aan dat ze het moeilijk vinden om een beeld te krijgen wat studenten nodig hebben. We hebben afgelopen jaar ook gezien dat als studenten wel wat van zich laten horen, zoals tijdens de #nietmijnschuld acties, er opeens meer mogelijk lijkt te zijn. Studenten worden vaak niet meegenomen in nieuw beleid en dat moet veranderen, ook in Rotterdam!

We gaan hier verandering in brengen door een brug te vormen tussen studenten en machthebbers. Wij kunnen de stem van studenten bij de partijen en onderwijsinstellingen laten horen. Soms zal dat natuurlijk niet genoeg zijn, als het nodig is zijn we ook bereid te straat op te gaan en acties te organiseren met studenten om zo verandering af te dwingen.

Bestuur

Mail: contact@stuur-rotterdam.nl

Secretaris - Martino Gaiser

secretaris@stuur-rotterdam.nl

Portefeuilles: Coördinatie, ledenzaken, diversiteit en inclusie, continuïteit 

Penningmeester - Pepijn Kleingeld

penningmeester@stuur-rotterdam.nl

Portefeuilles: Woningcorporaties, financien, contact studentenorganisaties, contact LSVb, alv LSVb

 

Raad van Advies

Mail: rva@stuur-rotterdam.nl

Markus Burger - Voorzitter

Ik ben twintig jaar en opgegroeid in Leiden en Aalten en woon nu al twee jaar in Rotterdam. Ik hou van literatuur, poëzie en politiek. Mijn belangrijkste eigenschappen zijn creativiteit en diplomatie. Ik schrijf graag, zowel gedichten als artikelen en columns. Ik schrijf nu freelance over duurzaamheid voor The Harvest en ik hoop later te kunnen werken als journalist en columnist.


Ik studeer nu journalistiek aan het GLR en ik wil hierna filosofie studeren. Ik vind het erg belangrijk dat er meer mbo’ers betrokken raken in de raden en bij de vakbonden zodat wij ook van inspraak gebruik maken en het maximale doen in de verdediging van onze rechten.


Ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt, ik voelde me niet thuis in het schoolsysteem. Ik doe nu mijn best om ervoor te zorgen dat dit systeem verandert zodat het voor iedereen leuk kan zijn om naar te school te gaan. Dit doe ik door me in te zetten als lid van het lokale actiecomité voor Nietmijnschuld, als algemeen bestuurslid bij DWARS Rotterdam-Rijnmond, als voorzitter van de studentenraad, voor antiracisme demonstraties, de woonprotesten en hopelijk straks ook hier bij STUUR.


Als lid van de Raad van Advies van STUUR wil ik het bestuur bijstaan om een democratische koers te blijven varen, om activistisch te blijven en om me in te zetten om STUUR een veilige plek te maken en te houden voor alle studenten.

Mina Morkoç

Hi allemaal! Ik ben Mina Morkoc en ik zal STUUR ondersteunen vanuit de Raad van Advies. Daarnaast studeer ik rechtsgeleerdheid en fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werk ik bij een advocatenkantoor. Verder ben ik een van de oprichters en momenteel voorzitter van de raad van commissarissen van NILS Netherlands, een netwerkorganisatie voor rechtenstudenten. In mijn vrije tijd houdt de Rotterdamse politiek mij bezig, schrijf ik graag over mijn interesses en als het niet regent sla ik graag een balletje heen en weer op de tennisbaan. STUUR ontbrak nog in het Rotterdamse studentenleven, het is mooi om te zien dat studenten zich nu ook hier in een vakbond kunnen verenigen.

Jasper Schut

Mijn naam is Jasper Schut, ik ben een student van 19 aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het is voor mij belangrijk mijzelf in te zetten voor een betere wereld, daarom ben ik politiek actief bij Democracy movement 2025 (DiEM25) waar ik in het landelijk bestuur zit en coördinator ben van een lokale groep. Daarnaast speel ik rugby in mijn vrije tijd en ben ik barista. Wat relevant kan zijn is dat ik een cursus vakbond organiseren heb gedaan bij de Rosa Luxemburg stichting. Ik heb tevens ervaring met raden en commissies van tijdens mijn middelbareschooltijd. Hoewel dit veel over mijzelf is, vind ik het van waarde kunnen zijn voor een groter geheel het belangrijkste, ik hoop daarom veel mensen aan het denken te kunnen zetten over de wereld waarin wij leven.

Alina Danii Bijl

Mijn naam is Alina Danii Bijl, en ik ben 21 jaar en student Media & Communicatie aan de Erasmus Universiteit. Op dit moment ben ik ook Voorzitter van FNV Young & United en houd ik mijzelf bezig met feminisme en vakbond op Instagram en Tiktok.
Ik zeg al een aantal jaar dat als ik niet de Rotterdamse studentenbond opricht, dat ik dan als eerste in de rij zou staan om lid te worden. Dat is ook waarom ik graag plaatsneem in de Raad van Advies. Met mijn ervaring als belangenbehartiger en campagnestrategist hoop ik STUUR te kunnen versterken. Want Rotterdam verdient een sterke studentenbond.

Nathaniel Germain

Ik ben Nathaniel Germain, 23 jaar, student en mede-oprichter van STUUR. Tijdens de #nietmijnschuld campagne heb ik me lang ingezet voor een basisbeurs voor studenten en heb ik veel geleerd over hoe we als studenten voor onszelf op moeten komen om niet vergeten te worden. Tijdens die campagne leerde ik ook iets meer over hoe studenten zich organiseren, door middel van studentenvakbonden bijvoorbeeld.

Ik was al snel overtuigd en wilde ook bij de vakbond, maar toen ik aan iemand van de campagne vroeg waar ik de Rotterdamse studenten bond kon vinden kreeg ik te horen dat die niet bestond. Het was toen, 2 jaar terug, dat ik wist onderdeel te willen worden van het opzetten van die bond. Nog geen jaar later leerde ik anderen kennen die dit ook wilden en hebben we, samen met een aantal activistische studenten, STUUR opgezet.

Nu zit mijn bestuursjaar er op, maar ik blijf me natuurlijk inzetten voor STUUR. Want we zijn er nog lang niet, STUUR is hard nodig om de studenten in Rotterdam aan tafel te krijgen zodat we niet langer genegeerd worden.

Ik heb veel geleerd de afgelopen 2 jaar en wil die kennis graag blijven inzetten om ook het nieuwe bestuur te helpen zich zo effectief mogelijk in te zetten voor de Rotterdamse student. De komende twee jaar kan ik vanuit de Raad van Advies blijven meedenken en ook kritisch kijken naar de nieuwe plannen van ons bestuur. Je zult me ook tijdens de ALV’s zien, waar ik als voorzitter van het presidium de vergadering in goede lijnen zal proberen te leiden. Samen zorgen we ervoor dat niemand meer om STUUR heen kan!

 

Presidium

Mail: presidium@stuur-rotterdam.nl

Nathaniel Germain - Voorzitter

Ik ben Nathaniel Germain, 23 jaar, student en mede-oprichter van STUUR. Tijdens de #nietmijnschuld campagne heb ik me lang ingezet voor een basisbeurs voor studenten en heb ik veel geleerd over hoe we als studenten voor onszelf op moeten komen om niet vergeten te worden. Tijdens die campagne leerde ik ook iets meer over hoe studenten zich organiseren, door middel van studentenvakbonden bijvoorbeeld.

Ik was al snel overtuigd en wilde ook bij de vakbond, maar toen ik aan iemand van de campagne vroeg waar ik de Rotterdamse studentenbond kon vinden kreeg ik te horen dat die niet bestond. Het was toen, 2 jaar terug, dat ik wist onderdeel te willen worden van het opzetten van die bond. Nog geen jaar later leerde ik anderen kennen die dit ook wilden en hebben we, samen met een aantal activistische studenten, STUUR opgezet.

Nu zit mijn bestuursjaar er op, maar ik blijf me natuurlijk inzetten voor STUUR. Want we zijn er nog lang niet, STUUR is hard nodig om de studenten in Rotterdam aan tafel te krijgen zodat we niet langer genegeerd worden.

Ik heb veel geleerd de afgelopen 2 jaar en wil die kennis graag blijven inzetten om ook het nieuwe bestuur te helpen zich zo effectief mogelijk in te zetten voor de Rotterdamse student. De komende twee jaar kan ik vanuit de Raad van Advies blijven meedenken en ook kritisch kijken naar de nieuwe plannen van ons bestuur. Je zult me ook tijdens de ALV’s zien, waar ik als voorzitter van het presidium de vergadering in goede lijnen zal proberen te leiden. Samen zorgen we ervoor dat niemand meer om STUUR heen kan!

Jorien Veenis - Secretaris

Oude besturen

nl_NL