Onze mensen

Studenten zijn tegenwoordig vaak de dupe van beleid en hebben vaak minder invloed. Veel lokale partijen geven ook aan dat ze het moeilijk vinden om een beeld te krijgen wat studenten nodig hebben. We hebben afgelopen jaar ook gezien dat als studenten wel wat van zich laten horen, zoals tijdens de #nietmijnschuld acties, er opeens meer mogelijk lijkt te zijn. Studenten worden vaak niet meegenomen in nieuw beleid en dat moet veranderen, ook in Rotterdam!

We gaan hier verandering in brengen door een brug te vormen tussen studenten en machthebbers. Wij kunnen de stem van studenten bij de partijen en onderwijsinstellingen laten horen. Soms zal dat natuurlijk niet genoeg zijn, als het nodig is zijn we ook bereid te straat op te gaan en acties te organiseren met studenten om zo verandering af te dwingen.

Bestuur

Voorzitter - Nathaniel Germain

 voorzitter@Stuur-rotterdam.nl

Portefeuilles: Pers, Algemene ledenvergadering LSVb, contact lidbonden LSVb, contact RvA, WO, diversiteit en inclusie, werkgelegenheid en werkomstandigheden

Hoe heet je en wat studeer je?
Ik ben Nathaniel en ik studeer Nanobiologie

 

Waarom ben je actief geworden voor STUUR?
Ik ben al een tijdje actief bij de #nietmijnschuld campagne in Rotterdam. Het opzetten van de campagne bleek lastig te zijn in Rotterdam mede omdat er dus geen studentenvakbond was. Toen ik hoorde dat er studenten waren die van plan waren er eentje op te zetten moest ik daar dus uiteraard bij zijn.

 

Wat hoop je dat STUUR bereikt?
Ik hoop dat we ervoor kunnen zorgen dat studenten mee genomen worden in lokaal beleid en dat studenten beter geïnformeerd worden over hun rechten tegenover bijvoorbeeld huisbazen.

 

Wat doe je bij STUUR?
In de vakantie heb ik me druk bezig gehouden met de huisstijl en de social media kanalen opzetten.
Nu ben ik vooral bezig contacten te leggen met studenten organisaties. Verder sta ik ook de pers ter woord.

 

Wat doe je als je niet met STUUR bezig bent?
Het liefst ben ik met vrienden op stap maar ik ben de laatste tijd bezig met piano te leren spelen

Secretaris - Marijn Prins

secretaris@stuur-rotterdam.nl

Portefeuilles: Coördinatie, Contactpersoon juridisch team, contactpersoon evenementen- en actiewerkgroep, communicatiekanalen, contact LSVb, OV

Hoe heet je en wat studeer je?
Ik ben Marijn Prins en ik zit in het vierde jaar van mijn studie Marketing of Social Business aan de Hogeschool van Rotterdam.

 

Waarom ben je actief geworden voor STUUR?
Ik ben er heilig van overtuigd dat iedereens stem gehoord moet kunnen worden. Machthebbers hebben een hele grote impact op ons leven en weten vaak niet hoe wij problemen ervaren. Helaas is in contact komen met politici en andere machthebbers vaak enorm ingewikkeld. Ik ben actief geworden voor STUUR om het gat tussen studenten en de politiek te vullen.

 

Wat hoop je dat STUUR bereikt?
Ik hoop dat STUUR voor een aantal studenten het gat tussen politici en studenten kleiner maakt.

 

Wat doe je bij STUUR?
Haha, wat doe ik niet? Ik houd mij vooral bezig met de communicatie en organisatorische uitdagingen. Ook probeer ik de vereniging formeel op te richten.

 

Wat doe je als je niet met STUUR bezig bent?
Ik geef Engels en digitale software les aan middelbare scholieren voor lyceo. Ook houd ik er erg van om te zwemmen.

 

Penningmeester - Jorien Veenis

penningmeester@stuur-rotterdam.nl

Portefeuilles: Financiën, algemene leden vergadering, Studeren met een functiebeperking, Studentenwelzijn


Hoe heet je en wat studeer je?
Ik ben Jorien Veenis en ik zit in mijn vierde jaar van de studie Marketing of Social Business aan Hogeschool Rotterdam.

Waarom ben je actief geworden bij STUUR?
Ik vind het belangrijk dat studenten makkelijk informatie kunnen vinden over ingewikkelde dingen zoals huurrecht. Nu is het vaak onduidelijk waar je naartoe moet met je vraag of waar je hulp kan krijgen. Als het gaat om belangen zijn er nu tientallen verenigingen en duizenden studenten die allemaal een eigen mening hebben. Ik vind het een mooi idee dat de vakbond één centraal punt is waar alles samen komt en waarbij we makkelijk contact kunnen maken met verschillende machthebbers. De verbindende rol van STUUR spreekt mij heel erg aan.

Wat hoop je dat STUUR bereikt?
Ik hoop dat STUUR een plek wordt waar studenten zich gezien en gehoord voelen. Dat iedereen weet waarvoor ze bij STUUR terecht kunnen en dat we de verbindende factor kunnen zijn tussen de student en de machthebbers.

Wat doe je bij STUUR?
Ik ben hard bezig met het schrijven van statuten en het formeel opzetten van de vereniging, ook houd ik als penningmeester een oogje in het zeil als het aankomt op de financiën. Verder help ik waar nodig het communicatieteam!

Wat doe je als je niet met STUUR bezig bent?
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig en kan je me met een wijntje en een goede serie op de bank vinden. Verder ben ik een echt natuurmens en ga ik graag naar het bos of naar het strand.

Politiek secretaris - Sam van Leeuwen

politieksecretaris@stuur-rotterdam.nl

Portefeuilles: Politieke lobby, ledenzaken, medezeggenschap, algemene ledenvergaderingen LSVb, huisvesting, internationalisering, stage

Hoe heet je en wat studeer je?
Mijn naam is Sam van Leeuwen en ik studeer de PABO bij Hogeschool Rotterdam.

 

Waarom ben je actief geworden voor STUUR?
Ik ben al een aantal jaren actief in de medezeggenschap en ik merkte dat ik tegen dingen aanliep die ik graag zou willen veranderen. Daarnaast vind ik het heel gek dat er geen studentenvakbond in Rotterdam is.

 

Wat hoop je dat STUUR bereikt?
Ik hoop vooral dat er actief met studenten wordt gepraat en dat er door de “machthebbers” écht wordt geluisterd. Beleid maken over studenten kan alleen wanneer studenten echt gehoord worden.

 

Wat doe je bij STUUR?
Ik ben het contactpersoon voor de politici en de bestuurders van onderwijsinstellingen en andere instanties waar studenten mee te maken hebben.

 

Wat doe je als je niet met STUUR bezig bent?
Doordeweeks sta ik 3 dagen voor de klas in het speciaal onderwijs (als laatste stage) daarnaast ben ik nog steeds actief in de medezeggenschapsraad.

Raad van Advies

Markus Burger - Voorzitter

Ik ben twintig jaar en opgegroeid in Leiden en Aalten en woon nu al twee jaar in Rotterdam. Ik hou van literatuur, poëzie en politiek. Mijn belangrijkste eigenschappen zijn creativiteit en diplomatie. Ik schrijf graag, zowel gedichten als artikelen en columns. Ik schrijf nu freelance over duurzaamheid voor The Harvest en ik hoop later te kunnen werken als journalist en columnist.


Ik studeer nu journalistiek aan het GLR en ik wil hierna filosofie studeren. Ik vind het erg belangrijk dat er meer mbo’ers betrokken raken in de raden en bij de vakbonden zodat wij ook van inspraak gebruik maken en het maximale doen in de verdediging van onze rechten.


Ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt, ik voelde me niet thuis in het schoolsysteem. Ik doe nu mijn best om ervoor te zorgen dat dit systeem verandert zodat het voor iedereen leuk kan zijn om naar te school te gaan. Dit doe ik door me in te zetten als lid van het lokale actiecomité voor Nietmijnschuld, als algemeen bestuurslid bij DWARS Rotterdam-Rijnmond, als voorzitter van de studentenraad, voor antiracisme demonstraties, de woonprotesten en hopelijk straks ook hier bij STUUR.


Als lid van de Raad van Advies van STUUR wil ik het bestuur bijstaan om een democratische koers te blijven varen, om activistisch te blijven en om me in te zetten om STUUR een veilige plek te maken en te houden voor alle studenten.

Mina Morkoç

Hi allemaal! Ik ben Mina Morkoc en ik zal STUUR ondersteunen vanuit de Raad van Advies. Daarnaast studeer ik rechtsgeleerdheid en fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werk ik bij een advocatenkantoor. Verder ben ik een van de oprichters en momenteel voorzitter van de raad van commissarissen van NILS Netherlands, een netwerkorganisatie voor rechtenstudenten. In mijn vrije tijd houdt de Rotterdamse politiek mij bezig, schrijf ik graag over mijn interesses en als het niet regent sla ik graag een balletje heen en weer op de tennisbaan. STUUR ontbrak nog in het Rotterdamse studentenleven, het is mooi om te zien dat studenten zich nu ook hier in een vakbond kunnen verenigen.

Jasper Schut

Mijn naam is Jasper Schut, ik ben een student van 19 aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het is voor mij belangrijk mijzelf in te zetten voor een betere wereld, daarom ben ik politiek actief bij Democracy movement 2025 (DiEM25) waar ik in het landelijk bestuur zit en coördinator ben van een lokale groep. Daarnaast speel ik rugby in mijn vrije tijd en ben ik barista. Wat relevant kan zijn is dat ik een cursus vakbond organiseren heb gedaan bij de Rosa Luxemburg stichting. Ik heb tevens ervaring met raden en commissies van tijdens mijn middelbareschooltijd. Hoewel dit veel over mijzelf is, vind ik het van waarde kunnen zijn voor een groter geheel het belangrijkste, ik hoop daarom veel mensen aan het denken te kunnen zetten over de wereld waarin wij leven.

Alina Danii Bijl

Mijn naam is Alina Danii Bijl, en ik ben 21 jaar en student Media & Communicatie aan de Erasmus Universiteit. Op dit moment ben ik ook Voorzitter van FNV Young & United en houd ik mijzelf bezig met feminisme en vakbond op Instagram en Tiktok.
Ik zeg al een aantal jaar dat als ik niet de Rotterdamse studentenbond opricht, dat ik dan als eerste in de rij zou staan om lid te worden. Dat is ook waarom ik graag plaatsneem in de Raad van Advies. Met mijn ervaring als belangenbehartiger en campagnestrategist hoop ik STUUR te kunnen versterken. Want Rotterdam verdient een sterke studentenbond.

nl_NL