Vertrouwenspersoon

Heb je op de vereniging last van vormen van ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie? Dan kun je terecht bij de Steff van Dreunen. Hij kan je verder helpen. Natuurlijk kun je, wanneer dat veilig voelt, ook altijd terecht bij het bestuur.

Steff van Dreunen: vertrouwenspersoon@stuur-rotterdam.nl
Alisha Habiboellah: externvertouwenspersoon@stuur-rotterdam.nl

nl_NL