Erasmus Universiteit

Centrale medezeggenschapsraad

https://www.eur.nl/over-de-eur/organisatie-en-bestuur/medezeggenschap/universiteitsraad

Algemene contactgegevens

university.council@eur.nl
erasmusuniversitycouncil
eurcouncil

Voorzitter Universiteitsraad

Hans van den Berg
Kamer: A2-07b
h.b.vandenberg@eur.nl

Griffier Universiteitsraad

Machteld Harmsen
Kamer: A2-07b
university.council@eur.nl

Secretariaat Universiteitsraad

Yvonne Dijkstra
Kamer: A2-07f
university.council@eur.nl

Facultaire medezeggenschapsraden

Faculteitsraad ESSB
studentsfacultycouncil@essb.eur.nl
ESSB

Faculteitsraad Law
Personeelsgeleding
Studentengeleding
Ambtelijk secretaris
LAW

Faculteitsraad Philosophy
Philosophy

Personeelsgeleding
Prof.dr. J.J. Vromen
Prof.dr. F.A. Muller

Studentengeleding
F. Wijker (voorzitter)
K. Ruigrok
T. Matthijssen
A. Hoctin Boes

Faculteitsraad ESHCC
facultycouncil@eshcc.eur.nl
ESHCC
ESHCC

Faculteitsraad RSM
RSM
RSM

nl_NL