Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Het nieuwe collegejaar is weer begonnen en daarmee ook het nieuwe bestuur van STUUR. Eén van de veranderingen die we als bestuur willen implementeren is het invoeren van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief is bedoeld om het belangrijkste nieuws waar wij als vakbond mee bezig zijn mede te delen.

Nieuwe bestuur
Op 1 september is officieel het nieuwe bestuur in werking getreden. Na een wat roerige periode zijn de portefeuilles verdeeld en zijn alle bestuursleden flink aan de slag. Helaas heeft één van de bestuursleden dit jaar toch zijn functie moeten neerleggen. Ons algemeen bestuurslid heeft in de zomervakantie laten weten niet door te kunnen gaan. Daarom zal dit jaar het bestuur bestaan uit vijf bestuursleden. Ondanks het afvallen een bestuurslid, hebben wij als bestuur er erg veel zin in om ons in te zetten voor onze leden en alle andere studenten in Rotterdam.

Wil je het nieuwe bestuur graag leren kennen onder het genot van een lekker drankje? Meld je dan vooral aan voor de bestuursborrel op 22 september om 20:00 in de Containerbar Noord. → https://stuur-rotterdam.nl/event/stuur-borrel/

ALV
Hoewel het collegejaar net begonnen is, is de eerste algemene ledenvergadering alweer in zicht. Op zondag 25 September zal de eerste ALV van het nieuwe jaar plaatsvinden. Verdere details zullen jullie in een aparte mail ontvangen. Er gaan weer belangrijke dingen worden besproken dus wees er vooral bij!

Wil je aanwezig zijn bij de ALV? Meld je aan via de link. → https://stuur-rotterdam.nl/event/algemene-ledenvergadering/

Contributie
Het bestuur heeft besloten géén contributie te innen voor het vorige collegejaar. Dit is gedaan vanwege de moeilijkheden met de bankrekening. Als je alsnog een bijdrage zou willen leveren aan STUUR dan kan je de niet-geïnde contributie van vorig jaar vooralsnog overmaken door middel van een donatie.

Dit collegejaar zal er wel contributie geïnd worden. Deze zal in januari worden afgeschreven van de rekeningen van iedereen die op 1 september 2022 lid zijn of waren. De hoogte van de contributie hangt af van de datum van inschrijving.

Voor verdere vragen over de contributie kan je altijd een bericht sturen naar onze Penningmeester.

Eurekaweek
Ook dit jaar heeft STUUR weer op de Eurekaweek gestaan. Tijdens de informatiemarkt hebben we met veel studenten kunnen spreken over de problemen die spelen in de stad. Veel studenten waren enthousiast dat er eindelijk een studentenorganisatie is die voor hun belangen opkomt en we hebben daarom ook een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen. Natuurlijk blijven we actief leden aantrekken, niet alleen op universiteiten, maar ook op de HBO’s en MBO’s

Wervingscampagne
Om de vakbond goed te laten draaien is het noodzakelijk dat we genoeg actieve leden hebben die willen helpen van Rotterdam een betere plek te maken. Daarom is STUUR nu druk bezig om het werven van nieuwe leden voor de onze teams en commissies. Binnenkort zal er langs de hoorcolleges van de Erasmus Universiteit en Hogeschool worden gegaan om nieuwe studenten enthousiast maken voor onder andere het communicatieteam en de juridische afdeling.

Lijkt het je leuk om te helpen bij één van onze teams, zoals het actieteam, het communicatieteam of de juridische afdeling, stuur dan vooral een bericht naar onze secretaris Ledenzaken!

nl_NL