Categorieën
Uncategorized

Nieuwsbrief

Naar aanleiding van de bezetting van de Erasmus Universiteit zal deze nieuwsbrief in het teken staan van de EndFossil campagne. Hoewel STUUR als organisatie nooit officieel haar steun heeft uitgesproken voor de acties van EndFossil, betekent dit niet dat wij deze acties geen goed hart toe dragen.

Op maandag 28 november heeft de actiegroep EndFossil in het kader van klimaatverandering, acties gehouden op de Erasmus Universiteit. Hun doelen waren duidelijk: de universiteit moet alle banden met de fossiele energie verbreken, de arbeidsomstandigheden van alle medewerkers verbeteren en de universiteit toegankelijker maken voor hen met een lichamelijke of mentale beperking. ‘De bezetting’ bestond voornamelijk uit korte lezingen, speeches en workshops. De sfeer was gemoedelijk en vooral erg gezellig.

In de middag was er zelfs het bericht dat het College van Bestuur zou langskomen om het gesprek aan te gaan met de actiegroep. Helaas bleek niets minder waar. In de avond werd duidelijk dat het College van Bestuur niet zou komen praten. In plaats daarvan was de ME ingeschakeld om de actievoerders te verwijderen uit het gebouw. Een zogenaamde externe dreiging zou de aanleiding zijn geweest voor het bellen van de politie. Nadat de actievoerders waren gewaarschuwd om weg te gaan, vertrokken de meesten. Ongeveer tien man bleef achter. Zij zijn later weggevoerd, opgepakt en gearresteerd.

Als studentenvakbond steunen wij altijd het recht op demonstratie, vooral wanneer deze dreigt te worden ingeperkt. Ook wij als bestuur zijn geschrokken van de acties. Hoewel het College van Bestuur beloofde de dialoog aan te gaan, hebben zij toch gekozen om repressief op te treden. In een open brief aan het Erasmus Magazine werd de situatie het beste verwoord:
‘Ten eerste dat het CvB, in evidente onwetendheid over de geschiedenis van universiteiten, heeft gehandeld vanuit het idee dat er iets rommeligs aan de hand was, iets dat niet te begrijpen was binnen de bureaucratisch-bedrijfsmatige logica waarmee het zichzelf kennelijk begrijpt. In deze logica is ‘de universiteit’ primair een veredeld soort zalenverhuur. […] Duidelijk wordt daarmee ook dat de universiteit zichzelf simpelweg als verlengstuk van de bestaande sociale orde ziet, en onmiddellijk bereid is uitzonderlijk geweld tegen haar eigen studenten in te zetten. De hele mogelijkheid om anders samen te zijn dan conform de bedrijfsvoering van de zalenverhuur is ondenkbaar.’
College van Bestuur betuigt spijt voor politie-ingrijpen bezetting – Erasmus Magazine

De universiteit is altijd de plek geweest waar kritisch denken centraal staat en waar het voeren van acties tegen de bestaande maatschappelijke structuren een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van kennis en wetenschap. Het College van Bestuur heeft laten zien dat de universiteit niet een vrijplaats van denken is waar onafhankelijk en kritisch kan worden gekeken naar de samenleving, maar slechts een veredeld verlengstuk van de grote bedrijven en de staat, waarbij geweld als eerste optie wordt gebruikt wanneer studenten zich niet volgens de gewenste normen gedragen.

STUUR is teleurgesteld en beschaamd dat een onderwijsinstelling die pretendeert vooruitstrevend, open en inclusief te zijn, op deze manier te werk gaat wanneer de eerste de beste kritiek op hun beleid wordt geuit. Het College van Bestuur heeft haar legitimiteit op het spel gezet door te laten zien dat haar eigen studenten geen prioriteit hebben. Als vakbond nemen wij daarom ook afstand van de daden van het College van Bestuur en bieden wij steun, voorzover mogelijk, aan alle leden die betrokken zijn bij de campagne.

Ik wil afsluiten met het statement dat STUUR heeft uitgebracht:

Studentenvakbond STUUR is zwaar teleurgesteld over de acties van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit. Op maandag 28 november heeft de Erasmus Universiteit gekozen voor geweld in plaats van gesprek.

Op deze dag hebben ongeveer 80 activisten een samenkomst georganiseerd in een van de Erasmus universiteit gebouwen. Met sprekers zoals hoogleraar Willem Schenkel en panelgesprekken met de directeur van Fossielvrij en Rotterdamse politici was het een prachtige dag voor het onderwijs. Een voorbeeld hoe onderwijs eruit kan zien.

Het bestuur had beloofd in gesprek te gaan met de actievoerders (studenten en medewerkers van de universiteit). Maar toen het tijd was voor het gesprek, kwam niet het bestuur maar de ME opdagen.

De universiteit is een plek om de grenzen van het denken te verleggen. Een plek om de leiding te nemen in het maatschappelijk debat en ruimte te bieden voor vernieuwende perspectieven. De Erasmus Universiteit heeft met deze acties laten zien dat de belangen van Shell en andere fossiele bedrijven zwaarder wegen dan de stem van hun studenten.

Deze ouderwetse manier van repressief optreden tegen legitieme acties is beschamend en onacceptabel. De universiteit is en zal altijd de plek zijn waar kritische ideeën en perspectieven ontwikkeld en gevoed worden met of zonder het huidige bestuur. Als Studentenvakbond waren wij niet aanwezig op het protest, maar juichen we het recht op demonstratie altijd toe. Wij schamen ons voor de reactie van de universiteit en nemen wij afstand van de daden van het college van bestuur. Dit kan en mag nooit gebeuren.

Met revolutionaire groet,
Ole Berntsen
Secretaris Ledenzaken STUUR

nl_NL